Změny v dávkách a příspěvcích od ledna 2023

Příspěvek na mobilitu 

Na tzv. příspěvek na mobilitu má nárok každá osoba starší 1 roku se zdravotním postižením, resp. průkazem typu ZTP nebo ZTP/P, která se pravidelně a opakovaně (několikrát do měsíce) někam přepravuje – do školy, do práce, za lékařem a podobně. Této osobě zároveň nesmí být poskytována pobytová sociální služba – nesmí být ubytována v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory a podobných zařízeních. Jednoduše jde o příspěvek, který usnadní handicapovaným osobám nezbytné pravidelné dojíždění. Tento příspěvek činil do listopadu 2022 550 Kč, nově vzrostl na 900 Kč. Žádost o příspěvek se podává na krajské pobočce Úřadu práce v místě trvalé bydliště žádající osoby (případně online na Integrovaném Portálu MPSV). TIP: Jak, kdy a kde žádat o další příspěvky na speciální pomůcky? Jak zjistit, zda na příspěvek máte nárok a v jaké výši? Všechny potřebné informace najdete v našem článku.


Příspěvek pro osoby závislé na plicní ventilaci a podobných přístrojích 

Vzhledem k výraznému nárůstu cen energií dochází k zavedení speciálního příspěvku na mobilitu pro osoby, které jsou závislé na domácí oxygenoterapii (kyslíkové ventilaci) nebo jiném zdravotnickém prostředku pro dlouhodobou domácí plicní umělou ventilaci. Jde o přístroje, které mají obvykle vysokou spotřebu elektřiny a jejich uživatelé se často ocitají ve finančních potížích. Vyplácení příspěvku je aktuálně plánováno do konce roku 2024, v závislosti na cenách energií. Příspěvek je ve výši 2 900 Kč měsíčně a nárok na něj mají osoby, které doloží potvrzení zdravotní pojišťovny či smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku. Příspěvek se vyplácí zpětně – pokud tedy osoba, o kterou pečujete, byla na plicní ventilaci závislá po celý měsíc prosinec, příspěvek jí bude vyplacen do konce měsíce ledna. Vyplacení příspěvku lze také upravit do jedné tříměsíční splátky. 

Příspěvek na schodišťovou plošinu 

Od ledna 2023 bude také vyšší příspěvek na schodišťovou plošinu. Tento příspěvek patří do skupiny příspěvků na zvláštní pomůcky dražší než 10 000 Kč a tvoří 90 % z částky pomůcky. Jelikož během uplynulého roku cena plošin vzrostla, příspěvek byl zvýšen o 100 000 Kč, tedy na 500 000 Kč

 

TIP: Neumožňuje dispozice vašeho bydlení použití schodišťové plošiny, a přesto potřebujete zajistit bezbariérový přístup? Prohlédněte si naši nabídku schodolezů, které jsou vhodné pro osoby s různými stupni imobility.

Uznání invalidity a postižení

Nově by se také měla zkrátit doba čekání na uznání invalidity či postižení pro přiznání nároku na invalidní důchod či speciální dávky pro zdravotně postižené. V současnosti posudky vydává a potvrzuje Lékařská posudková služba, která má velmi omezené kapacity, a vyřízení posudku tak obvykle trvá 60 dní (což je zároveň maximální lhůta pro vyřízení této žádosti). Díky novele, která by měla vstoupit v platnost od Nového roku, by tak část posudků řešili tzv. odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci (ONZP), kteří lékařům výrazně uleví od množství agendy a celý proces urychlí. ONZP by přitom byla např. všeobecná či dětská sestra, ergoterapeut nebo fyzioterapeut, zdravotně-sociální pracovník nebo třeba zdravotnický záchranář.„Výchovné“ – příspěvek za výchovu dítěte

Od ledna 2023 se zvyšuje tzv. výchovné, tedy příspěvek ke starobnímu důchodu za každé vychované dítě. Nově ale také dochází k úpravě novely tak, aby na příspěvek dosáhli i lidé, kteří před starobním důchodem pobírali důchod invalidní. Částku 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě tak dostanou nejen ti, kteří splňují standardní podmínky pro nárok na starobní penzi (tedy alespoň 35 let plynutí důchodového pojištění), ale i ti, jejichž starobní důchod vznikl transformací z invalidního.