Přenosný koncentrátor kyslíku bateriový - Inogen Rove 6

od 64 900 Kč
od 57 946,43 Kč bez DPH
Nový produkt

Mobilní koncentrátor je nejmenší a nejlehčí na trhu. Dodáváme ho v praktické přenosné tašce, takže vás už od výletu nic nemůže odradit. Provoz si můžete prodloužit dokoupením 16článkové baterie.

ks
Dostupnost:
Zvolte variantu
Kód zboží:
Zvolte variantu
Záruka:
24 měsíců

Koncentrátor funguje na principu separace kyslíku ze vzduchu pomocí adsorpce při kolísání tlaku (PSA). Vzduch se skládá z 21 % kyslíku; tento přístroj zvyšuje množství kyslíku až na 96 % odstraněním dusíku a koncentrací výstupního kyslíku. Aby se toho dosáhlo, vzduch se nasává do přístroje pomocí malého vzduchového kompresoru, dusík se oddělí od kyslíku a nakonec je kyslík shromažďován a dodáván pacientovi při každém nádechu.

Na rozdíl od mobilního koncentrátoru Invacare Platinum Mobile následuje po krátké sekvenci spouštění sekvence zahřívání trvající až 2 minuty. Během toho se koncentrace kyslíku zvyšuje, ale nemusí dosáhnout specifikovanou hodnotu. Doba zahřívání se může prodloužit, pokud byl přístroj uložen ve velmi chladném prostředí.


Doba zahřívání může být velice důležitá. Koncentrátor je připraven již dvě minuty od zapnutí


Jak používat koncentrátor?

 • Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud neuslyšíte krátké pípnutí. Displej se rozsvítí a objeví se logo Inogen
 • Během spouštění koncentrátoru se zobrazí ikona "please wait" („čekejte prosím“)
 • Na displeji se zobrazuje aktuálně nastavený stupeň a režim napájení
 • Po krátké sekvenci spouštění následuje sekvence zahřívání trvající až 2 minuty. Během tohoto časového období se koncentrace kyslíku zvyšuje, ale nemusí dosáhnout specifikované hodnoty.
 • Zkontrolujte úroveň baterie vašeho koncentrátoru
 • Jakmile se váš koncentrátor plně spustí, podsvícení displeje zhasne
 • V tuto chvíli se zobrazí procento baterie na obrazovce, kde předtím byla ikona „čekejte prosím“
 • Pokud je baterie vybitá, připojte koncentrátor k externímu zdroji napájení, nebo jej vypněte pro plně nabití baterie
 • Nastavte požadovaný stupeň na koncentrátoru - Nastavení stupně ("kolik kyslíku potřebujete") předepisuje váš lékař nebo klinický odborník
 • Umístěte nosní kanylu pod nos s malými hadičkami nasměrovanými do nosu a omotejte hadičku těsně kolem uší podle pokynů výrobce kanyly.  Správné umístění a polohování nosní kanyly v nose je rozhodující pro konzistentní provoz tohoto zařízení.
 • Při každé detekci nádechu blikne zelená kontrolka. Ujistěte se, že nosní kanyla je řádně nasazena na obličeji a že dýcháte nosem

 • Koncentrátor detekuje začátek nádechu a bude přivádět dávku kyslíku přesně podle vašich nádechů. Přístroj snímá každý nádech a tímto způsobem pokračuje v dodávání kyslíku. Když se tempo vašeho dýchání změní, přístroj tyto změny rozpozná a náležitě upraví dodávku kyslíku podle vaší potřeby. Objem kyslíku zůstává stejný, jen je dodáván častěji.

 •  Přesvědčte se, že oba sací otvory jsou viditelné přes otevřené síťované panely na stranách brašny a že výfukový ventil je viditelný z otevřeného síťovaného panelu na přední straně brašny

 • Baterii skladujte s nabitím na 40–50 %

 • Stisknutím tlačítka zvonku zapnete a vypnete alarm detekce absence dýchání. Když je zvukový alarm detekce absence dechu zapnutý (když koncentrátor nedetekoval dech po dobu 60 sekund, koncentrátor vydá tři pípnutí, která se opakují každých 25 sekund, začne blikat žlutá kontrolka. Když se tento alarm spustí, koncentrátor začne dodávat pulzy kyslíku s rychlostí 20 dávek za minutu. Když je zvukový alarm detekce absence dýchání vypnutý, koncentrátor bude reagovat stejným způsobem, když nebude detekován žádný dech po dobu 60 sekund, ALE opakující se 3 pípnutí již nebude slyšet. Bez ohledu na to, zda je režim detekce absence dýchání zapnutý nebo vypnutý, neovlivňuje to funkci alarmu nebo jiného oznámení přístroje.

 • “HH:MM” představuje přibližný čas zbývající kapacity baterie, hodin:minut (např. 1:45)

 • Filtry částic se musí čistit jednou týdně, aby byl zajištěn bezproblémový průtok vzduchu.

  K čištění:

  1. Odstraňte částicové filtry z obou sacích konců přístroje.

  2. Vyčistěte filtry částic jemným tekutým čisticím prostředkem a vodou, opláchněte vodou a před použitím nechte kompletně uschnout.


Na co si dávat pozor

Zeolitová síta jsou odolná proti prachu a pylu, ale jsou citlivá na vlhko. "Nasávají" ho z okolí, proto by měl být přístroj vždy v suchu. Když je koncentrátor zapnutý, tak se jeho kompresor zahřívá a síta vysušuje a tím se vlhko dostane pryč ze sít. Čím více tedy přístroj používáte, tím více si prodlužujete jeho životnost.

Jak koncentrátor nepoužívat

 • Nepoužívejte se zvlhčovačem, nebulizérem, CPAP nebo v sérii nebo paralelně s jakýmkoli jiným zařízením
 • V blízkosti plamenů, kouře nebo čehokoli hořlavého
 • V blízkosti znečišťujících látek, kouře, dýmů, hořlavých anestetik, čisticích prostředků nebo chemických výparů
 • V prostředích, kde by se váš koncentrátor mohl ponořit do vody
 • V blízkosti olejových maziv nebo produktů na bázi ropy

Nastavení pulzního objemového průtoku:

Nastavení objemů pulzů dle průtoku Inogen Rove 6 (mL/dech ± 15% dle ISO 80601-2-67)
POČET NÁDECHŮ ZA MINUTU 1 2 3 4 5 6
10 21.6 43.4 65.7 85.8 104.5 123.1
15 14.2 29.2 43.3 56.7 69.2 82.1
20 10.9 22.1 32.9 43.2 52.9 62.4
25 8.9 17.5 26.7 35.0 42.9 50.7
30 7.4 14.8 22.0 29.3 36.0 42.6
35 6.3 12.8 18.8 25.0 30.4 36.7
40 5.4 11.3 16.6 21.7 26.5 31.6
CELKOVÝ OBJEM KYSLÍKU ZA MINUTU (ml/min) 210 420 630 840 1050 1260


Výdrž baterie:

Nastavení zařízení Standardní výdrž baterie BA-500 - součást koncentrátoru Prodloužená výdrž baterie BA-516 - k dokoupení
1 Až 6:15 hodin Až 12:45 hodin
2 Až 5:00 hodin Až 10:15 hodin
3 Až 3:15 hodiny Až 6:30 hodin
4 Až 2:15 hodiny Až 5:15 hodin
5 Až 1:45 hodinu Až 3:30 hodiny
6 Až 1:15 hodinu Až 2:30 hodinyRozměry se standardní baterií 18,3 x 8,3 x 20,5 cm / Rozměry se zesílenou baterií 18,3 x 8,3 x 22,9 cm / hmotnost se standardní baterií 2,2 kg / hmotnost se zesílenou baterií 2,6 kg / koncentrace kyslíku 90% + 6% a - 3% při všech nastaveních / hladina hluku maximální zvukový výkon systému 62 dBA / maximální zvukový tlak systému 54 dBA / baterie 12.0 až 16.8 VDC (± 0.5V) / doba nabíjení 3 hodiny


Stacionární (domácí) koncentrátor a mobilní koncentrátor

Pokud jste zvyklí na koncentrátory kyslíku, které se zapojují do elektrické sítě, pak vás mobilní koncentrátor může trochu překvapit.

Největší rozdíl je ve formě podávání kyslíku pacientovi.

Domácí koncentrátor vám dodává kyslík po zapnutí zcela nepřetržitě a nastavuje se v litrech za minutu.

Mobilní koncentrátor dodává kyslík formou pulzů.

Pokud si nejste jisti stupněm nastavení mobilního koncentrátoru a znáte od svého lékaře pouze průtok kyslíku za minutu (používá se u zmíněných domácích / stacionárních koncentrátorů) může vám pomoci následující tabulka.

Přepočet litrů a pulzů:

Například když si nastavíte na mobilním koncentrátoru stupeň 6, odpovídá to hodnotě necelým 4 litrům průtoku za minutu u stacionárního koncentrátoru.

Stupně pulzů Inogen Rove 6 Průtok kyslíku na nádech u Inogen Rove 6
Přepočteno na mililitry za minutu
Přepočteno na litry za minutu
1 210 630 ml / min
0,63 l / min
2 420 1260 ml / min
1,26 l / min
3 630 1890 ml / min
1,89 l / min
4 840 2520 ml / min
2,52 l / min
5 1050 3150 ml / min 3,15 l / min
6 1260 3780 ml / min
3,78 l / min