Jak zabavit seniory

Den začněte maličkostmi

Otevřít ráno okno a pustit do místnosti čerstvý vzduch a sluneční paprsky, postavit na noční stolek čerstvě natrhané květiny, usmát se. To jsou drobnosti, které ale mají obrovskou moc. Navíc pokud vy sami začnete den s úsměvem a dobrou náladou, seniora, o kterého pečujete, tím jistě brzy také „nakazíte“. Čerstvý vzduch a pohyb jsou nejdůležitější

Pokud to počasí a stav seniora dovolí, umožněte mu co nejčastěji pobyt na čerstvém vzduchu. Může jít o procházku (v případě zhoršené pohyblivosti seniora neváhejte a vezměte si na pomoc invalidní vozík nebo chodítko), během které navštívíte například kdysi oblíbená místa – nechte o nich seniora vyprávět, případně mu sami osvěžte paměť. Trénujete tak nejen jeho pohybový aparát, ale i paměť. Lehká práce na zahradě nebo alespoň na balkoně (třeba při setbě bylinek či kvetoucích rostlin) je také vhodnou a u seniorů poměrně oblíbenou činností. Opět můžete při této fyzické aktivitě cvičit i paměť – opakujte si společně názvy rostlin nebo nechte seniora popsat aroma jednotlivých bylinek.  


Neizolujte seniora před okolím

Stejně tak je důležité starší osoby neuzavírat před světem. Pokud je senior natrvalo upoutaný na lůžko, zvěte za ním pravidelně návštěvy nebo mu zprostředkujte online hovor například se vzdálenými příbuznými. Při lepším fyzickém stavu mu pomozte podnikat setkání mimo domov. Pravidelně také seniory udržujte v obeznámenosti s aktuálním děním: nejde jen o denní zpravodajství, ale vhodná jsou i divadelní představení, přednášky, besedy nebo třeba výstavy. Ty můžete navštěvovat osobně, nebo je zprostředkovat pomocí počítače. V druhém případě ale nezanedbejte správné nastavení seniorova lůžka, aby nedošlo k poškození zad nebo dalších částí těla. Ostatně ani klasické televizní či rozhlasové vysílání nemusíte zatracovat, nicméně je třeba dát pozor na příliš mnoho negativních a katastrofických zpráv. Stejně tak je dobré nepoužívat tato zařízení jako jakási „šidítka“, ale stanovit přesně daný čas, po který bude televize nebo rádio zapnuté. Se starými zvyky opatrně

Špatné zprávy je obecně dobré eliminovat a snažit se udržet seniora v dobré náladě. Drobné radosti jako obětí, oblíbený zákusek z cukrárny nebo pokrm z dětství stačí k udržení duševní pohody. S dávnými radostmi v podobě cigaret nebo alkoholu ovšem opatrně. Pokud vy či senior sám nedokážete pohlídat vhodnou míru těchto oblíbených neřestí, pak se jim raději úplně vyhněte. 


Návrat do dětství pomáhá tělu i hlavě

Pravidelně také procvičujte jemnou motoriku i myšlení a paměť seniora – vhodné jsou nejrůznější společenské hry, ale i omalovánky, ruční práce jako vyšívání nebo háčkování. Ne nadarmo se, a to bez jakékoliv urážky, péče o seniory přirovnává k starosti o děti. Jak ostatně potvrzuje i pečovatelka z Centra denních služeb pro seniory, kterou jsme vyzpovídali v jednom z našich předchozích článků, průběh dne seniora často připomíná den dítěte v mateřské školce. Nevzdávejte se

Velká část seniorů ovšem jakékoliv aktivity odmítá a obecně působí rezignovaně.  V takových případech musíte zapojit svůj přesvědčovací talent – neznamená to, že máte seniora k čemukoliv nutit, ale vzdát se po prvním odmítnutí také není vhodné. Tento proces chce velkou dávku trpělivosti a ohleduplnosti, na seniora se v případě odporu nezlobte, ale spíše navrhněte jinou činnost nebo vymyslete jiný způsob, jak jej zapojit. A samozřejmě za všech okolností berte ohled na jeho zdravotní stav.


A důležitá rada na závěr: poslouchejte a naslouchejte. Osobu, o níž pečujete, podpořte, ukažte jí, že jste tu pro ni a že vše, co ji trápí, se společně pokusíte vyřešit.