Klidné stáří v denních pečovatelských centrech

V Centru denních služeb toto zažijí každý den. Ráno je vyzvednou z jejich domovů, přivezou do centra, kde stráví celý den a odpoledne je odvezou zpět domů. Z čeho se skládá denní program a co všechno v Centru denních služeb senioři zažijí? To nám v rozhovoru prozradila Bc. Darina Gajdaczová, DiS, která se práci se seniory věnuje již 15 let.   
Jak byste popsala Centrum denních služeb? 

Centrum denních služeb neboli CDS je denní zařízení pro seniory, které aktivně zabaví starší a zdravotně postižené osoby. Do Centra je zajištěn ranní svoz z jejich domovů a odpoledne je zase odvezeme zpět domů. Senioři nejsou v izolaci, mají pravidelné aktivity a nenudí se tak sami doma. Během celého dne je o seniory postaráno, zacvičí si, povídají si s ostatními vrstevníky, vytvoří pěknou koláž a tak dále. V podstatě by se dalo říct, že je to taková “školka pro seniory”. Co si myslíte, že je nejdůležitější pro psychickou i fyzickou pohodu seniorů? 

Tady bych odpověděla jednoznačně. Nejdůležitější je udržovat pravidelný společenský kontakt a pohyb. Ať už setkání s rodinnými příslušníky, kamarády, nebo v Centru denních služeb. Pro staršího člověka je velmi důležité, aby nebyl v izolaci a sám. Proč by měl senior navštěvovat taková centra, co mu to přinese? 

Snažíme se sestavit seniorům pestrou škálu aktivit, ze kterých si vybere každý – můžou zde trénovat paměť, podílet se na výtvarné činností nebo se zúčastnit nejrůznějších terapií – například muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie, snoezelen, reminiscence a podobně. Samozřejmostí je každodenní kontakt s vrstevníky, nebude sám. Dobře se pobaví, zacvičí si a třeba i opráší zapomenuté dovednosti – vaření, pečení, práce s bylinkami. A může zde využívat služeb rehabilitačního pracovníka. Popište nám běžný den seniora, který navštěvuje Centrum denních služeb. 

Ráno se začíná svozem seniorů z jejich domovů do CDS. Na místě zahájíme den tím, že si připomeneme, jaké je datum, jestli je nějaký významný den nebo kdo slaví jmeniny, jaké bude počasí. Popovídáme si o aktuálním dění u nás i ve světě a přečteme si denní horoskop. Pak navážeme na denní program, podle aktivizačního plánu. Kolem poledne už seniory čeká oběd, odpočinek a lehké odpolední činnosti nebo procházka. Následně je opět naši zaměstnanci odvezou autem domů. Jaké aktivity u vás senioři vykonávají? 

Například pohybové, společenské, kreativní nebo třeba terapeutické, všechny tyto aktivity jsou pro seniory velmi důležité. Ve velké oblibě jsou „tematické týdny“, které obsahují směs různých aktivit na konkrétní téma – cvičíme, trénujeme paměť, pozornost, koncentraci, grafomotoriku, jemnou motoriku, provádíme koláže, výtvarnou činnost, kvízy, hry, soutěže. Popište nám, jakým pohybovým aktivitám se věnujete.   

Pravidelný pohyb se snažíme zábavně kombinovat, někdy cvičíme s míčem, gumou, závažím. Nebo jezdíme na rotopedu, motomedu a vymýšlíme protahovací cvičení s trenérem. Když je venku hezky, vyjdeme si na procházku do parku, lidé se rádi projdou na čerstvém vzduchu v přírodě. Jaké zdravotní pomůcky usnadňují seniorům jejich každodenní život? 

Nejčastěji senioři využívají podpěru pomocí francouzských holí, nebo také různé druhy chodítek a méně pohybliví pak samozřejmě invalidní vozík.Využíváte nějaké speciální bezpečnostní či zdravotní pomůcky? 

Ano, například schodišťovou sedačku, která vyveze méně pohyblivé seniory do patra. Co se týče manipulace, velmi seniorům pomáhají toaletní křesla, WC madla a sprchovací stoličkyJaké kreativní výrobky tvoříte? 

Senioři velmi rádi tvoří různé koláže a výrobky z papíru, třeba ubrouskovou technikou. Koláže většinou vymýšlíme na nejrůznější témata – např. můj čas v životě, zimní sporty. Dále vytváříme výrobky ze samotvrdnoucí hmoty nebo z korků, plastů, krabic od mléka a tak dále. Snažíme se recyklovat a využívat všechny možné materiály. Trénujeme se seniory především jemnou motoriku, vzpomínky a pozornost. Vykonáváte se seniory i nějaké speciální terapie? 

Ano, například vzpomínkovou terapii. Senioři rádi vzpomínají na to, co zažili v dětství, co se tehdy nosilo, čím se bavili, prostě jak se v minulosti žilo. Vzpomínky ještě víc podpoříme speciální reminiscenční místností, která navozuje nostalgii, je totiž plná dobových předmětů. Dáme si čaj, prohlédneme si staré fotky a popovídáme si. Nejzajímavějším místem je ovšem snoezelen. Multismyslová relaxační místnost, která je plná relaxačních pomůcek – světla, zvuky, chutě, vůně. Pobyt v ní navozuje lidem pocit bezpečí, důvěru a dochází k uvolnění napětí.     Co mají senioři nejraději? 

Nejvíc jsou u nás oblíbené tematické plesy, které zde pořádáme jednou ročně. Zažili jsme už třeba pyžamový, kloboukový, myslivecký, country, sportovní či námořnický ples. Dáme si občerstvení, pouštíme hudbu, tančíme, zpíváme, říkáme třeba jazykolamy a vtipy. Senioři se vždy výborně pobaví a těší se na další ročník. 


Paní Gajdaczová, děkujeme za pěkný rozhovor a přejeme vám spoustu radostných chvil.